Плаж

4.7.20

Иска ми се шапка колкото чадър,
бяло скривалище от черни мисли
и от теб, и от теб.