пълнолуние

4.7.20

Оставям ти твърда бисквита за утре,
оставям ти сребриста закуска.