10.7.20

Ти поникваш,
нямо тяло,
нямаш тяло,
гласа си чуваш отдалече,
патериците ти са хвърлени
за всеки случай, 
за да обориш подозрения в зависимост
и от синя да те видят алена,
да не би, да не би.