Beautiful soup

10.7.20

Супа от риба,
добре подлютена. Дай ми да сръбна
от топлия фосфор на твоите перки,
твоите перлени кости дай да намеря.
Дъхът да излиза червен през носа ми.
Супа от риба, ще се омъжа повторно
за девесила ти, цъфнал като прясна рана,
ще го втрия в тъгата си, ще изстискам
лимона ти и през бистрата слюнка
ще изкапят сълзите ми. Мила чорбице,
мила рибена супа.