23.6.20

Не можеш да излъжеш думата.
Думата е “лъжеш”.