22.6.20

Равновесието - плаж без нищо,
босите ми стъпала на прага на вълнението.

Кой би дръзнал да задраска с нокти
по стената, отнела толкова години за изглаждане.

Тайното пиянство на баланса
е да прекалява с прекалилите.