Макове през октомври, Силвия Плат

9.4.20

на Хелдър и Сюзет Мачедо

И слънцето зад облака не би сътворило такива поли.
Нито пък жената в линейката,
чието алено сърце разцъфва поразително над дрехата.

Дар, любовен дар,
съвършено непоискан
от небе,

което с бледи искри
подпалва своя въглероден окис,
от очи, угаснали безизразно под шапките.

О Господи, мен ли
ще разтворят с вик тези окъснели устни,
в гора от скреж, в зора като метличина.

(27.10.1962)