8.4.20

Само преди 2 месеца мечтаех за концерти.
Днес осъзнах, че за абсолютно нищо не мечтая. Не виждам дори след месец. Всичко е спряно, като че ли бъдещето е отменено. Вторачена в малките крачки на настощето, се сдобивам с нови  мерни единици, по които да отмервам реалността.