22.4.20

Повтарящи се образи как падам от тераса. Не просто от високо, а от тераса.