там

15.3.20

И тъй. Ти ще пазиш крепостта отвън,
а аз отвътре ще преда надежда.

На тебе само вярвам, когато
произнасяш своя страх и устрем.

Когато си човешко същество,
което и не знае, и е крехко.

Къде ще сме след време ли?
Е, не където искахме,

но може би на място с рохка пръст,
с много семена в ръцете ни.

Но дано сме там като едно,
в малката ни разрушима крепост.