Медитация. Неща, които чувствам в момента

20.1.20

студените си стъпала
глад
апатия
липса на смисъл
изтръпналата си дясна ръка
нежелание да общувам