20.1.20

Черна ядка. Изсъхвам
в простора на възможносите. Всички
до една празни и пластмасови.
Гласът ми е всъщност заглушител.