10.12.19

Светлината пада сънотворно на стената.
Отметнах няколко житейски роли,
стоя във центъра на празнотата. Роля
с дупка във средата. Отива ми да бъда
празна, защото само мога да наливам.
Да създавам, без да се срамувам и без дълг.
Да оформя със език мечтата.