20.11.19

Всяко малко нещо те счупва
и виждаш как устата ти ражда змии.
Разширени от страх са очите ти,
ужасът струи.