18.11.19

ако днес ми кажат “Рак.”,
какво ли ще направя?

ще имам ли воля
да остана БЕЗ
или ще поискам
без мен да останат?