14.11.19

Все още имам око за него.
Като свръхразвит мълчалив орган,
с който опипвам историята.