Blonde and blue

4.7.19


Бо 

механизми за Справяне

Помежду какво се случи:

Сафо, фрагмент 84 (пр. Яна Букова): "Ни меда да имам, ни пчелата."

копиран статус на Петя Кокудева (girl crush, муза, жена дете, инстинктивна симпатия):

"Добрата терапия ти помага да се вгледаш в Дракона на хаоса. Ако се вгледаш в Дракона на хаоса, той се смалява. Добрата терапия разслоява големите цели на по-малки. Тя разсича дракона на хаоса и го превръща в малки джуджета, които по-лесно можеш да изриташ. Основното изискване към тези малки цели е: да бъдат достатъчно трудни, но същевременно постижими. Не си губете времето с неща, които не ви затрудняват. От тях няма смисъл.
Добрата терапия интегрира тези цели в ежедневното живеене - като всекидневни, живи процеси, а не абстракции.
Добрата терапия изисква стратегия. Стратегия, която да сглоби твоята лична история. Да изведе във видимото поле взаимовръзките в тази история.
Добрата терапия е тази, която знае коя част от теб да окуражи. Тя не е, за да ти предложи съжаление. Ако терапията те подбужда към самосъжаление, това не е добра терапия.
Добрата терапия има задача да те научи да улавяш проблемите в началните им фази и прояви. Докато все още са управляеми.
Добрата терапия ти открива неща, които не знаеш. Тя те тренира да умееш да чуеш “врага” - този, който не мисли като теб. Само този, който не мисли като теб, може да ти открие нещо ново.
Тъкмо в екзистенциалния ужас се крие екзистенциалната мъдрост, която ще ви помогне да се справите с него. Не става въпрос за изграждане на защита, за щит, който ви пази, а за комплексно умение да се Справяте, което вие дори не подозирате, че е заложено вътре във вас."
Джордан Питърсън, клиничен психолог и професор по психология в University of Toronto

(bold-ът е мой)