3.7.19

още скачам на въже
още ходя добре на токчета
още нося лак и помня как се съгласуват
времената на френски

приличам на експонат