12.11.18

да не правиш нищо за таланта си също е вид свобода.

няма нужда от моите картофи, Силвия.