денят иска да влезе

14.11.18

Бялата пяна на утрото
остава на устните ни.
Да спрем тук, да останем
завинаги тези двама, които
инсценират смъртта си.