20.10.18

Ужасно трудни неща:
да се отпуснеш напълно
да дишаш като йогите
да плачеш за себе си
да се поставяш на чуждо място
да не се месиш
да пазиш сoбствената си тайна
да нямаш очаквания