между

30.10.18

Същата жена съм между
двете страни на раната си. Едната страна
не отрича другата и двете са споени
с пурпурна нишка. Тъканта
отгоре зараства. Погледът е цял и кръгъл.