4.9.18

“Тази луна защо така бързо се тресе?”
Във всеки негов въпрос Бог го гъделичкат.