.

29.5.18

Ти не си този, за когото те смятах.
Не си този изцяло бял или изцяло черен стих
и все си повтарям -
ти си мъжът, когото избрах,
а всеки избор има свойте недостатъци.
Порастването значело да осъзная,
че може би завинаги няма,
че нашият диптих е леко напукан,
но какво от това щом накрая
хващам ръцете ти и солено море
ме облъхва. Миришеш на риба
а в теб е винаги топло, винаги русо,
винаги едро и гръмогласно,
винаги леко встрани и леко накриво.
Не си този, за когото те смятах.
Аз съм твоята друга.