.

2.4.18

И времето не си прилича с вчера.
Ветровете вече не насилват, а полюшват.
Излюпих се в съня си умножена,
не риба съм била, а птица.