1.4.18

от стомаха ти ще пропътувам в хипокампа - злопаметен щам без дата за връщане.