16.3.18

Въпреки че харесах романса в последния филм на Вим Вендерс, май разбрах какво не ми хареса. Мисля, че Вендерс е започнал да се чувства удобно. Не че го виня, аз също искам на 70 + години да се чувствам удобно. Но комфортът и съгласието със себе си някак не вървят със съзиданието.
Известното стихотворение на Дън, (който за мен е това в ренесанса, което Блейк е за романтизма), дълго звъня в главата ми. Давам си сметка, че гледах Потапяне като любовен филм и напълно изключих за плакатните послания. Мислех си, ето, Джон Дън към края на дните си също се е ориентирал към монологични теми, към Бог, дори към програмната за времето сонетна форма. Защо не и Вендерс. Себастиао Салгадо, герой от любимия ми Вендерсов филм, е също пример как с времето се свива под мащабите на величествени природни гледки и метафизични процеси, а в подножието им човек неизбежно се смалява.
Това ли е остаряването? Да ти казват как езикът ти обеднява и окото ти губи очаквания фокус? Констатация на това, което вече не си?