.

19.3.18

март е тежък месец
пролетта се мъчи да бъде
а ние отдавна - не