13.10.17

Никой не обича да му казват, че ще му мине.
Да не би случайно да ни мине и всичко да си е пак същото.