16.10.17

мракът в стаята ми -
завила съм едно затишие пред буря.

за тук или за навън?
за вкъщи.