13.9.17

гледа през процеп как живеенето
вибрира и мърка като филмова лента.
чуди се дали да сложи пръстче точно там
където ѝ харесва и да спре безспирното въртене.
с няколко вдишвания и издишвания продължава,
пръстчето плъзва встрани, порязва се и прокървява.