4.7.17

като спирането на цигарите
мога, но не искам