15.6.17

говори му на друг език, когато се прави на интересна
за да я попита какво и защо
за да види как устните ѝ произнасят думата
и се киска след това
стиска 
цял лимон върху месото или рибата
и параноично подрежда след себе си
можело ли да потанцува малко в хола пита
може естествено казва той пусни си музика
и тя вдига не много дългите си но силни ръце
и подскача по гащи
вика по музиката
гласът ѝ е лиричен сопран с опушени краища
но пък краката ѝ едва докосват земята
и стърчи ѝ нагоре косата