8.5.17

Как грешно си мисля, че само моята истина тежи.
Неговата истина е много, много по-тежка.