7.5.17

Изникваш на най-неочаквани места. Нежелан като тежка морфема, с която трябва да се внимава.
вни-ма-ва.
стават грешки.