II

27.4.17

ти казваше

доротея

все едно е констатация

като днес е топло, но ще завали към 3

като има твърде много сиви коли