23.12.16

Ще се прибере, ще си направи маникюра, ще мушне дънки и електрически четки за зъби в сак за трима, ще пооправи шалтето на леглото, ще поседне.
Ще види на колко чертички е климатикът.
Ще се разреве и после ще звънне на мъжа си. Ще му каже, че ѝ се реве и не ѝ се готви. Поръчай, ще каже той, с натежала, но добре обяздена умора в гласа си. Не ми се яде поръчано, ще отвърне тя, ще подсмръкне. Изгледай някой филм, ще ядем яйца на очи. 
Разтрий ми стъпалата. 
Зачервени са ти очите.
Това пюре ли е или салата?
Това въпрос ли беше.
Мамо, бутай влака. 
Да изиграем една катастрофа.