30.10.15

първият скреж по стъклата
изненадва и щипе 
като новите ни навици