17.6.15

с горещата струйка пот по врата ми
изтичат очите, солта и каквото
има да вали и да капе
мисля си уморена съм и сигурно
някъде там надълбоко ми се спи
и ме се гледа нямо в произволна точка
не е скука, не е тъга а една дълга
работна седмица от осем дни
без право на невнимание