13.6.15

всичко което не ни убива
ни учи как да се самосъхраняваме
да бъдем егоисти за да сме си полезни
да разбираме без да очакваме да бъдем разбрани

не можеш да пръснеш лъчите си върху другите
ако ти сам не си слънце

и други подобни изводи до които е добре
да не стигаме твърде късно