15.6.13

Понякога само съседите чуват,
това, което ние всъщност искаме да извикаме.