деволюция

15.6.13

амазонката забрави своето оръжие
и вместо с копие пробива с думи
омекна
и коремът ѝ издиша всичката си твърдост
постла си на земята, легна
помоли да ѝ бъде изгасено
зави се до ушите
(героинята става суперчовек, не обратното)