светлинен ракурс

1.5.13

Откъсвам се от дигиталното.
Прозорецът ми е отворен за всички малки птички,
които искат да попеят над съня ми. Вместо да се пакетирам,
ще се люсна като препълнен съд с разбъркани осмици.
От картините на Фрида ще се преместя в празничен Шагал.
Ще левитирам.
Ще рисувам портрети на сърца (натюрмортите са скучни).
От прозореца ми идва светлина.