26.4.13

Трябва ми да се прегърна,
да уверя всяка частица, че всичко
ще бъде наред. Че ти ще си там и
ще ме чакаш накрая. Светъл герой,
светъл и мой.