3.1.13

Един портрет на Яна Лозева от 13 юли 2012.
Толкова бързо минава времето, че
сега цифрите са само разбъркани.