2.11.12

Зная поезията, която искам да мога.
От косите ми изтича последната есен и
заравя в плитък гроб своето тяло. 

Ако можех да пиша, щях да нарисувам
бяло.