16.10.12

Един и същи сън как те блъскам и съскам,
и те ритам в стомаха,
за здравей и за после-
да знаеш колко боли като кажеш
не още.