16.10.12

Никой не шепти по-тихо от диханието ни, когато
лежим  един в друг и се чупим на прах
като бисквитката в чая. Следобед. Жълт и мъглив
като вчера. Крехки и силни, наричат се двама.