и още не съм те намерила

7.8.12


още не мога да ти намеря дума

първо съм те изгубила

след това съм се събудила

разбрала че няма принцове

затова е пълно с нещастни принцеси

които сами поставят корони в главите си

и сами си играят на приказка

photo: Theo Gosselin