две

6.8.12

body and soul пише на едно от ребрата ми
но не знам кое повече съм
и след като винаги съм в някаква дуалност
ако не в множественост
нормално ли е някога да съм едно

сега гледам овчарски скок жени
предполагам те нямат този проблем